Συμβουλευτική Ακαδημαϊκή Επιτροπή //

Η Συμβουλευτική Ακαδημαϊκη Επιτροπή (ΣΑΕ) του Ινστιτούτου Παιδιατρικής Ιολογίας αποτελείται από κορυφαίους επιστήμονες στον χώρο της Παιδιατρικής, της Νεογνολογίας, της Παιδολοιμωξιολογίας, της Μικροβιολογίας και της Κλινικής Ιολογίας με παγκόσμιο κύρος και σημαντική συμβολή στο αντικείμενο της Παιδιατρικής Ιολογίας και στην Ιατρική. Ο ρόλος της ΣΑΕ είναι να εποπτεύει και να υποστηρίζει τις επιστημονικές δραστηριότητες του ινστιτούτου.

© 2019 Ινστιτούτο Παιδιατρικής Ιολογίας / Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.